Verslag ledenvergadering over toekomst club

In de extra ledenvergadering op 21 maart is besloten over de toekomst van DCSV. Behalve het bestuur (Rens, Hans Meijer, Reinier en Paul) waren de volgende leden aanwezig: Fedde, Rob, Harm, Twan, Carlos en Hans Trommel.

Er waren twee belangrijke hoofdvarianten om te voorkomen dat de club over 1-1,5 jaar ontbonden zou moeten worden: uit de bond stappen, of het aantal clubavonden halveren. Harm kwam met een tussenvoorstel, maar omdat dit niet op tijd was ingediend, en dit het structurele verlies niet zou oplossen, werd dit niet expliciet in de stemming opgenomen. Wel konden de leden kiezen voor het doorgaan op huidige voet, wat hetzij het tenonder gaan van de club, hetzij het uitstellen van de benodigde fundamentele keuze zou betekenen.

Kortom, de leden konden stemmen voor:

 

A) op huidige voet verder gaan (38 avonden)

B) uit de bond stappen (34 avonden)

C) het aantal clubavonden halveren (19 avonden)

 

Er werd anoniem gestemd, d.m.v. briefjes.

In de eerste stemronde werd er 3 keer gestemd voor optie A, 2 keer voor optie B, en 5 keer voor optie C. Omdat er geen absolute meerderheid was, werd er daarna nog een keer gestemd voor optie A of optie C. Hier was de uitslag 4 stemmen voor optie A en 6 stemmen voor optie C.

Er is dus besloten dat DCSV lid zal blijven van de bond, maar het aantal clubavonden sterk zal verminderen (tenzij de situatie wezenlijk verandert, bijv. bij grote toename ledental). De invulling van de avonden is nog niet gedaan, hierover zal dus in de reguliere ledenvergadering in september besloten worden.

 
   
 
  deze pagina is het laatst gewijzigd op: 23-03-2014 13:57