Profiel

De Delftse Christelijke Schaakvereniging is een bescheiden, gezellige club van gemotiveerde en gemoedelijke schakers. Topprestaties staan niet voorop. Schaakplezier en een goede sfeer vinden wij veel belangrijker. DCSV is opgericht op 25 november 1949. Het is een vereniging op Protestants Christelijke grondslag. Heden ten dage houdt dit in, dat van een lid wordt verwacht dat hij deze levensovertuiging respecteert.

Een lid van DCSV is automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en ontvangt daardoor het maandblad Schaak Magazine.

Binnen DCSV kan men deelnemen aan de interne competitie, de rapidcompetitie, en de bondscompetitie. 

DCSV stimuleert het schaken in het algemeen en in verenigingsverband in het bijzonder.

De vereniging organiseert 2 maal per jaar een simultaan en een open schaaktoernooi dat uit 2 avonden bestaat. 

Belangstellenden kunnen altijd geheel vrijblijvend een aantal keren DCSV op onze clubavond (vrijdagavond) bezoeken en (indien mogelijk) meespelen om wat van de clubsfeer op te snuiven.

De contributie op jaarbasis voor senioren bedraagt: € 108,- . Voor jeugdleden vragen wij per seizoen € 87,00. Aspiranten betalen € 63,- per jaar.

Bij toetreding als (jeugd)lid wordt eenmalig € 1,13 inleggeld gevraagd. Indien de gehele jaarcontributie vòòr 15 oktober is voldaan word € 1,36 korting op het totaal bedrag verleend.

Betaalmogelijkheden: contact op de clubavond of per giro op Postbank nummer: NL64 INGB 0000 1124 55 t.n.v. penningmeester DCSV te Delft

Samenstelling bestuur:

functie naam tel
voorzitter R. ter Veen 015- 2610137
wedstrijdleider P. Steenweg  
secretaris H. Meijer 015- 8878930
alg. Adjunct vacant  
penningmeester R. van der Veen  

 

 

 

 
   
 
  deze pagina is het laatst gewijzigd op: 20-10-2019 19:14